Grodzisko Runowo

Grodzisko Runowo

Rezerwat leśno-archeologiczny na obszarze gminy Potęgowo (założony w 1981 r., o powierzchni 29,66 ha).

Ochronie rezerwatu podlegają stanowiska buczyny, buków i dębów o obwodach przekraczających 3 metry, jak również pozostałości słowiańskiego grodziska wraz z osadą i cmentarzyskiem kurhanowym nad rzeką Pogorzelicą (pochodzącymi z II poł. IX wieku). Stanowisko archeologiczne jest wpisane do rejestru dóbr kultury i zostało objęte ścisłą ochroną konserwatorską. Najbliższe miejscowości to Runowo i Warcimino.