Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że obiekt przy ulicy Grodzkiej 3 w Słupsku, w którym funkcjonuje obecnie Miejska Biblioteka Publiczna jeszcze przed II Wojną Światową był kościołem klasztornym zarządzanym przez siostry Norbertanki.

Budynek powstał jednak już w XIV wieku. W 1311 roku siostry zakonne otrzymały tereny przy rzece Słupi. To właśnie wtedy zapadła decyzja o budowie kościoła klasztornego. Po wielkim pożarze w 1655 r., który niemal doszczętnie zniszczył świątynię, odbudowano ją z przeznaczeniem na kościół garnizonowy. W 1771 r. został odremontowany i zaadoptowany na cele szkolne. Następnie obiekt ten pełnił funkcje magazynu i remizy. W latach 1759/60 stacjonujące w Słupsku wojska rosyjskie używały go jako cerkwi prawosławnej, ale także jako miejsca swego zakwaterowania. W 1926 roku mieściła się tu szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz kilka klas gimnazjum żeńskiego. Na początku XX wieku rozbudowano tu klasztor żeński szlachetnych panien. Po zniszczeniach wojennych w 1945 r. kościół odbudowano z przeznaczeniem na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Uroczyste otwarcie biblioteki w nowym gmachu przy ul. Grodzkiej 3 nastąpiło 10 września 1971 r. Z tej okazji wybity został pamiątkowy medal i nadano bibliotece imię Marii Dąbrowskiej. Wokół kościoła można zobaczyć zachowane w dobrym stanie mury obronne.