Izba Pamięci Słupszczan

Izba Pamięci Słupszczan

Izba Pamięci Słupszczan została otwarta w dniu 9 lipca 2005 roku.

Izba ma służyć pamięci tych, którzy Słupsk wznosili i budowali, tym, którzy są znani ze swojej dzielności, jak również i tym, którzy nie są znani. Celem Izby jest upamiętnianie zmarłych mieszkańców miasta, jego historii. Izba swoje cele realizuje poprzez:
-gromadzenie informacji biograficznej o zmarłych mieszkańcach Słupska, pochowanych na słupskich cmentarzach oraz innych nekropolii w kraju i zagranicą.
-gromadzenie informacji historycznej o instytucjach, zakładach pracy, placówkach oświatowych i innych podmiotach działających na terenie miasta.
-zbieranie informacji bieżącej mającej znaczenie dla historii miasta.
-uczestnictwo pracownika Izby w organizacjach i stowarzyszeniach, których celem jest badanie i opracowywanie historii miasta, przedsięwzięć muzealnych, działań wspomnieniowych i pamiętnikarskich.
-prowadzenie działalności popularyzatorskiej o wyżej wymienionych ludziach, zdarzeniach i instytucjach poprzez prowadzenie działalności wydawniczej mającej na celu popularyzowanie i wspieranie historii Słupska, wspomnień nieżyjących słupszczan, uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach, zebraniach i uroczystościach o tematyce historycznej, jubileuszowej, prowadzenie i wspieranie działalności wystawienniczej.

Izba Pamięci Słupszczan
ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4
76-200 Słupsk
kontakt - Marcin Grzybiński, tel. 59 84 81 411, m.grzybinski@zimslupsk.com