Kościół Najświętszego Zbawiciela w Ustce

Kościół Najświętszego Zbawiciela w Ustce

1885-1888

Zbudowany w stylu neogotyckim przez Franza Draheima, usteckiego cieślę okrętowego, późniejszego skarbnika gminy, który cały majątek zapisał ubogim. W 1884r., gdy zdecydowano o budowie kościoła w tym miejscu, niektórzy protestowali przeciw wznoszeniu go za wsią na wydmie. Budowa kosztowała jedną ofiarę śmiertelną: 15.10.1887r. z wieży spadł stolarz August Groth. Pastor Bartholdy, który rozpoczął budowę, też nie dożył jej końca. Umarł w 1886r. na gruźlicę. Wewnątrz m.in.: dwa obrazy wotywne z XVII w. i kilka współczesnych. Obraz po prawej stronie ołtarza, upamiętnia katastrofę z 1672 roku, kiedy jeden z usteckich żaglowców zatonął z całą załogą. Wśród ofiar był 20-letni syn armatorów, fundatorów obrazu, ukazany pod krzyżem z całą rodziną. Nad ołtarzem XVII-wieczny krucyfiks, przeniesiony ze starego kościoła w Parku im. Jana Pawła II oraz witraż ukazujący Chrystusa na wodzie, ratującego Świętego Piotra, który zwątpił i zaczął tonąć.

Autor tekstu: Marcin Barnowski, tekst pochodzi z tablicy znajdującej się przed Kościołem pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce