Rewitalizacja Ustki

Rewitalizacja Ustki

Opracowany na początku lat dwutysięcznych projekt przywrócenia blasku najstarszej części miasta przed kilku laty uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej, co pozwoliło na rozpoczęcie prac.

Rewitalizacją objęto zabytkową zabudowę, znajdującą się przy ulicach Kopernika, Grunwaldzkiej i Marynarki Polskiej – tzw. osadę rybacką. Pod ścisłą kontrolą konserwatorów zabytków wyremontowano lub odbudowano najcenniejsze szachulcowe budynki z przeł. XIX i XX w. Prace rewitalizacyjne prowadziło Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W przypadku każdego z budynków starano się odtworzyć oryginalny układ jego pomieszczeń, a w przypadku budowli, które wymagały całkowitej odbudowy, stare domostwa przed rozebraniem dokładnie inwentaryzowano, by móc je wiernie odtworzyć. W projektach odbudowywanych domostw szczególny nacisk położono na odtworzenie historycznych detali – strukturę szachulca, sposób tynkowania oraz położenie w układzie zabudowy. Nowe-stare obiekty po zakończeniu prac trafiały do sprzedaży na lokalnym rynku nieruchomości. Prowadzona rewitalizacja Ustki stała się ważnym bodźcem także dla inwestorów, którzy budują w mieście nowe budynki. W wielu realizowanych już inwestycjach nawiązano do typowo pomorskiego – ryglowego i kuracyjnego – stylu zabudowy. Dzięki temu architektonicznie Ustka staje się coraz ciekawszym i piękniejszym miastem, gdzie zgodnie z najlepszą europejską tradycją, nowoczesne, odpowiadające dzisiejszym trendom obiekty, sąsiadują z odrestaurowaną tkanką XIX-wiecznego kurortu i rybackiej miejscowości.

Wśród odrestaurowanych (odbudowanych) domów warto wymienić:

Dom kapitana Haase (ul. Kosynierów 21) był własnością usteckiego kapitana Petera Hasse. Został zbudowany w 1804 r. Obecnie dom podlega, stojącemu po sąsiedzku, usteckiemu Domowi Kultury i mieści się tu Centrum Kultury Bałtyckiej, odbywają się tu wystawy i kameralne koncerty;

Dom POD DĘBEM (ul. Kosynierów 13) po odbudowie pełni funkcję sezonowej (maj–wrzesień) restauracji "Pod Dębem" specjalizującej się w kuchni polskiej z elementami regionalnymi;

Dom Wakacyjny Mistral (ul. Kaszubska 9) oferuje 6 luksusowo wyposażonych apartamentów. Jego właściciele ustawili jesienią 2012 r. wykonaną z piaskowca figurę rybaka z łososiem. Ów Mistral szybko znalazł uznanie w oczach turystów, którzy chętnie się z nim fotografują.

Budynek Centrum Informacji Turystycznej (Marynarki Polskiej 71)

Dom przy Marynarki Polskiej 10, stojący pierwotnie w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Była to chata pochodząca z przełomu XVIII i XX wieku z jedną kondygnacją i mieszkalnym poddaszem. Po II wojnie światowej mieścił sie tu Klub Ksiażki i Prasy.

Renowacja i rekonstrukcja w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzona przez  UTBS objęła ok 40 budunków, w większości są to chaty rybackie.


Tekst na podstawie opracowania w albumie "Ustka" wydanym przez Wydawnictwo Region na zlecenie LOT "Ustka i Ziemia Słupska" w 2012 roku.