Ustka na wojskową nutę

Ustka na wojskową nutę

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce zajmuje od lat ważne miejsce w procesie kształcenia pokoleń marynarzy.

 Tuż po wojnie, latem 1947 roku otwarto tu Szkołę Specjalistów Morskich, która od 1954 roku nosiła nazwę Ośrodka Szkolenia Specjalistów Morskich, a od maja 1963 roku Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. Dnia 7 sierpnia 1992 roku Centrum nadano imię dowódcy floty i obrony wybrzeża we wrześniu 1939 roku, wiceadmirała Józefa Unruga. Dnia 3 września 1994 roku Centrum otrzymało sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Słupskiej. Na pamiątkę tego wydarzenia 3 września obchodzony jest jako święto jednostki. Dziś Centrum prowadzi szkolenia kandydatów na podoficerów zawodowych Marynarki Wojennej i jest organizatorem licznych kursów doskonalenia zawodowego personelu Sił Zbrojnych. W murach placówki obecnie szkoli się kilka tysięcy słuchaczy. Centrum, jako pierwsza jednostka wojskowa, włączyło się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od wielu lat na terenie jednostki organizowane są wydarzenia kulturalne i sportowe związane z Marynarką Wojenną. Od lutego 2011 roku szkoła posiada certyfikat uznania jej za Ośrodek Szkoleniowy uprawniony do szkolenia kadry morskiej specjalizującej się w zakresie ratownictwa morskiego.

Tekst opracowany na podstawie albumu "Ustka" wydanego przez Wydawnictwo Region na zlecenie LOT "Ustka i Ziemia Słupska".