Kaplica Świętego Jerzego

Kaplica Świętego Jerzego

Wiadomo, że kaplica szpitalna Świętego Jerzego powstała w XV wieku.

Pierwotnie znajdowała się przy szpitalu w okolicy dzisiejszej ulicy Tuwima w Słupsku. Na obecne miejsce, do parku przy ulicy Zamkowej kaplica została przeniesiona w 1912 roku. Szpital Świętego Jerzego przeznaczony był dla ubogich mieszczan, nie mogących uiścić wymaganej opłaty przez chorych, izolowanych tu podczas epidemii. Pierwsza wiadomość o zamierzonej budowie szpitala św. Jerzego pochodzi z 1311 roku, natomiast sama kaplica wzmiankowana jest w roku 1492. Po reformacji kaplica została zaniedbana, dopiero odnowienie w 1610 roku umożliwiło wznowienie nabożeństw. W 1681 roku świątyńka spłonęła. Być może, zniszczało wtedy sklepienie, zastąpione w 1689 roku drewnianym, kopulastym, wraz z nowym dachem. W takiej postaci dotrwała zasadniczo do dziś. W roku 1960 przeprowadzono prace zabezpieczające: naprawiono konstrukcję dachową i dachówkę zastąpiono gontem.
Warto dodać, że brak jest danych źródłowych, informujących o czasie powstania kaplicy. Wskazana wyżej data nie jest jednoznaczna. W jakim stopniu rekonstrukcja na nowym miejscu rozebranej budowli respektowała pierwotną postać - trudno zdecydowanie orzec, ponieważ dawne opisy i inwentaryzacja są mało szczegółowe.