Kościół Mariacki

Kościół Mariacki

Kościół Mariacki to największa budowla sakralna w Słupsku.

Data jego budowy szacowana jest na XIV wiek. To właśnie wtedy włodarze Słupska, rozwijającego się na handlu morskim w pobliskiej Ustce podjęli decyzję o budowie nowego kościoła. Wiadomo jednak, że wcześniej, w miejscu obecnie stojącego kościoła, stała inna świątynia. Dokładny czas budowy wcześniejszej świątyni nie jest jednak znany. Od początku swego istnienia kościół ten obsługiwał gminę niemiecką. Około 1500 r. kościół Mariacki został poważnie rozbudowany. W 1525 r. w okresie zamieszek związanych z wprowadzeniem w mieście reformacji wzburzony tłum wtargnął do kościoła niszcząc jego wyposażenie, m.in. ołtarz, figury świętych i obrazy. Kościół przez wieki swojego istnienia był nieustannie przebudowywany i modernizowany. Został zniszczony w czasie II Wojny Światowej, ale w latach 1945–1948 gruntownie go odbudowano. Ostatnie prace modernizacyjne przeprowadzono w 2003 roku, kiedy na wieży kościoła pojawiła się replika hełmu z iglicą. Do cenniejszych zabytków świątyni należy późnorenesansowa ambona, wykonana w latach 1609 - 1630 przez snycerza słupskiego Pawła Waltersdorfa.
Niebywałą ciekawostkę skrywa w sobie wieża kościelna, która ma prawie 50 metrów wysokości. Okazuje się bowiem, że wieża jest nie tylko jednym z większych obiektów w Słupsku, ale również jest odchylona od pionu o prawie 100 centymetrów. Badanie odchylenia wieży dokonano w 2009 roku. To jedyny tak krzywy obiekt na Pomorzu, który nadal stoi.