Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Muzeum w Swołowie

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie jest obecnie jedną z najnowocześniejszych placówek typu skansenowskiego w Polsce.

Muzeum oferuje możliwość zwiedzania 15 pieczołowicie zrewitalizowanych zabytkowych obiektów budownictwa wiejskiego wzniesionych w konstrukcji szkieletowej, znajdujących się w samym środku „żyjącej” wsi. Szachownica budynków na stałe wpisała się w krajobraz wsi, dlatego Swołowo nazywane jest stolicą "Krainy w Kratę". Wieś leży 14 km na zachód od Słupska. Dzięki położeniu na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, Swołowo zachowało układ przestrzenny sięgający czasów średniowiecza. Jest to owalnica czyli spłaszczone koło, jedna z niewielu już na Pomorzu. Na środku wsi znajduje się typowy dla tego rodzaju wsi wrzecionowaty plac, którego centralną część stanowi kościół i staw. Plac otaczają dwie łączące się ze sobą drogi, przy których posadowione są zagrody, a poza nimi rozciąga się łanowy układ pól. Unikalne walory architektoniczne i przestrzenne wsi sprawiły, że Swołowo otrzymało tytuł Europejskiej Wsi Dziedzictwa Kulturowego.

Etnografowie i muzealnicy od kilkunastu lat przywracają blask tej niezwykłej wsi. Do tej pory udało się uratować 15 zabytkowych obiektów. Wszystkie weszły w skład Muzeum Kultury Ludowej Pomorza. Odbudowane i wyremontowane XIX-wieczne zabytki pełnią funkcję wystawienniczą i kulturalną. W dwóch stodołach oraz oborze urządzono multimedialne wystawy etnograficzne obrazujące historię i kulturę wiejską Pomorza, m.in.: ciesielkę pomorską, stolarstwo, podania i legendy oraz tkactwo. Wystawy oddziałują na wyobraźnię pobudzaną przez wiele zmysłów - za pomocą bodźców wzrokowych, słuchowych, zapachowych i dotykowych zwiedzający poznają przestrzeń i nastrój towarzyszący poszczególnym wystawom.

W muzeum realizowany jest bogaty program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, m.in. lekcje i warsztaty związane tematycznie z obrzędowością i życiem codziennym na dawnej pomorskiej wsi. Zwiedzający mogą uczestniczyć w młóceniu zboża, siekaniu słomy, obrządku zwierząt gospodarczych (w muzeum hodowane są konie, owce, gęsi, kury i kaczki), gotowaniu na starej kuchni kaflowej, a także warzeniu piwa według dawnej swołowskiej receptury. Organizowane są pokazy wypieku chleba i pracy kowala.

W skansenie odbywają się cykliczne imprezy, na które przyjeżdżają turyści z całej Polski. Do najpopularniejszych należą: "Szparagowe Święto" (czerwiec), "Dziecięca Zagroda" czyli spotkania edukacyjno-artystyczne dla dzieci (w każdą niedzielę lipca), "Plener Kowalski" organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Forum Kowalskie (sierpień), Pomorskie Święto Ziół (15 sierpnia), "Babie Lato", podczas którego rozgrywany jest konkurs na najlepszą domową nalewkę (koniec sierpnia/początek września) oraz kulinarna uczta - impreza zatytułowana "Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina" (11 listopada), przyciągająca smakoszy gęsiego mięsa z całego kraju. Muzeum czynne jest cały rok. Unikalne walory architektoniczne i przestrzenne wsi sprawiły, że Swołowo otrzymało tytuł Europejskiej Wsi Dziedzictwa Kulturowego.

Godziny otwarcia:

 • sezon letni/od 15 czerwca do 31 sierpnia:

  • poniedziałek -wstęp wolny, czynna tylko Zagroda Albrechta w godzinach 10:00 - 15:00
  • od wtorku do niedzieli - czynne w godzinach 10:00 - 18:00

  od 1 września do 14 czerwca:

  • poniedziałek - nieczynne
  • wtorek - czynna tylko Zagroda Albrechta w godzinach 10:00 - 15:00
  • środa - niedziela - w godzinach 10:00 - 16:00
 • Ceny biletów:
 • Bilet normalny - 16zł
 • Bilet ulgowy* - 10zł
 • organizacja ogniska (przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, przygotowanie drewna na opał, nadzór pracownika Muzeum) - 100,00 zł
 • bilet normalny na zwiedzanie jednej części Muzeum - 10zł
 • bilet ulgowy na zwiedzanie jednej części Muzeum - 8zł
 • wypożyczenie audio-przewodnika - 4zł
 • "Dziecięca Zagroda" - 7 zł
 • Bilet normalny - 10zł
 • (sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem/zwiedzanie jednej części muzeum)
 • Bilet ulgowy - 8zł
 • (sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem/zwiedzanie jednej części muzeum)
 • Oprowadzanie wycieczki z przewodnikiem- 80zł
 • Fotografowanie okolicznościowe - 100zł
 • Filmowanie (bez prawa do publikacji) - 100zł

*Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom szkół podstawowych i ponad- podstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
 • emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - będącymi obywatelami polskimi,
 • nauczycielom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i oświatowo-wychowawczych działających w Polsce,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury".

  W muzeum dostępna jest oferta lekcji muzealnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn niezależnych od muzeum.

 • Wirtualny spacer po muzeum