Przyroda

Słowiński Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy położony jest na wybrzeżu środkowym, pomiędzy Łebą a Rowami na Nizinie Gardneńsko-Łebskiej,w województwie pomorskim. Północną granicę parku stanowi na długości 32,5 km brzeg Bałtyku.
Park Krajobrazowy Dolina Słupi
Park Krajobrazowy Dolina Słupi
Rowokół
Wzgórze polodowcowe o wysokości 114,8 m n.p.m. na Wybrzeżu Słowińskim, w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Smołdzino, w odległości 6 km od morza.
Buczyna nad Słupią
Leśny rezerwat przyrody na obszarze Pobrzeża Słowińskiego (założony w roku 1987, o powierzchni 18,92 ha).