Mniejsze miejscowości

Barcino

Wieś znajdująca się w granicach gminy Kępice, wzmiankowana w zapiskach historycznych już w 1480 roku. W XV wieku wieś należała do rodziny von Massow, w XVII stanowiła własność rodu Puttkamerów i Brunnonów.

Biesowice

Biesowice - wieś położona w gminie Kępice, wzmiankowana już w 1480 roku. Należała do rodu von Zitzewitz do 1738 roku, kiedy to dobra te zostały sprzedane hrabiemu Adamowi Joachimowi von Podewils.

Bruskowo Wielkie

Wieś należąca do gminy Słupsk, o której pierwsze wzmianki historyczne datowane są na 1347 rok. Bruskowo Wielkie za czasów pruskich pozostawało pod władzą urzędu dóbr królewskich w Słupsku.

Budowo

Wieś położona w gminie Dębnica Kaszubska, wymieniana w dokumentach już w 1446 roku, jako własność rodu von Zitzewitz.

Cecenowo

Wieś położona w gminie Główczyce, o starym rodowodzie, wzmiankowana w źródłach historycznych w 1229 roku.

Ciecholub

Wieś położona w gminie Kępice, wzmiankowana w dokumentach historycznych już w XV wieku. Wówczas właścicielami Ciecholubia byli Peter Krummel ze Sławna i von Zitzewitzowie, kuzyni poprzedniego właściciela dóbr Mickesa Zitzewitza.

Charnowo

Wieś położona w gminie Ustka, wzmiankowana po raz pierwszy w dokumentach z 1310 roku. Do roku 1337 należała do pomorskiej rodziny Świeców, później sprzedana została miastu Słupsk.

Czerwiniec

Wieś położona w gminie Potęgowo, znana już w początkach XVI wieku. W 1518 roku książę Bogusław X z pomorskiej dynastii Gryfitów podarował Czerwieniec, jako lenno rodzinie von Stojentin.

Damnica

Wieś gminna, wzmiankowana w dokumentach już w 1407 roku. Majątek w Damnicy zmieniał wielokrotnie właścicieli. W 1469 roku książę Eryk przekazał je w ręce rodziny von Stojentin.

Damno

Wieś położona w gminie Damnica, po raz pierwszy wzmiankowana w kronikach z 1325 roku.