Zabytki architektury

Poczta główna w Słupsku
Murowany neogotycki budynek z II poł. XIX w. Wejście główne w narożniku zwieńczone jest wieżyczką z krenelażem.
Starostwo Powiatowe w Słupsku
Jeden z ładniejszych budynków Słupska z około 1903 r. Gmach ten był siedzibą Powiatowej Rady Narodowej, a po utworzeniu województwa słupskiego siedzibą Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Ratusz Miejski w Słupsku
Neogotycki monument z 1901 r., siedziba władz miasta.
Dom Towarowy
Dom Towarowy "Słowiniec", umiszczony w samym sercu Słupska- naprzeciwko ratusza - za czasów świetności był największym i najbardziej luksusowym centrum handlowym Słupska.
Mauzoleum w Biesowicach
Jest to pomnik w formie glorietty znajdujący się w parku leśnym na jednym ze wzgórz okalających Biesowice. Został ufundowany w latach 20 - tych XX wieku przez Ernsta von Zitzewitz.
Kaplica szpitalna św. Jerzego w Słupsku
Wybudowana w stylu gotyckim na pocz. XV w, pierwotnie stała przy szpitalu św. Jerzego, który znajdował się przy dzisiejszej ul. Juliana Tuwima. W latach 1912 - 1913 przeniesiona na obecne miejsce.
Pawilon myśliwski w Domaradzu
W Domaradzu zachował się eklektyczny pawilon myśliwski w kształcie wieży. Obecnie jest on opuszczony i zdewastowany.
Spichlerz Richtera w Słupsku
Zbudowany w II poł. XVIII w., dawniej stał przy ul. Kopernika. Zrekonstruowany w latach 1994 - 98. Obecnie herbaciarnia. W okresie letnim odbywa się przed nim Jarmark Gryfitów.