Zabytki techniki

Elektrownia wodna Strzegomino
Elektrownia Wodna Strzegomino zbudowana została na Słupi w latach 1922-24. W 1945 roku uszkodzona, ponownie uruchomiona została w roku 1948.
Kolejowa wieża ciśnień w Słupsku
Kolejowa wieża ciśnień w Słupsku
Magazyn spirytusu w Ustce
Czerwonoceglany budynek po zachodniej stronie portu, zbudowany w 1886 roku. Jednorazowo magazyn mógł pomieścić 2,5 miliona litrów alkoholu, dowożono go tu torami z okolicznych gorzelni.
Elektrownia wodna Biesowice
Zbudowana w 1905 r. na rzece Wieprzy już po dwóch latach została zniszczona przez wodę.
Elektrownia wodna Struga we wsi Soszyca
Budynek elektrowni pochodzi z 1896 roku. Prąd produkuje się tu od 1925 roku, wcześniej w tym miejscu funkcjonował tartak, suszarnia i fabryka papy.
Elektrownia wodna w Żelkowie
Elektrownia ta, zbudowana na rzece Łupawie, jest jedną z najstarszych na Pomorzu.
Słupski tramwaj
Tramwaj - symbol dawnego Słupska, którego klimat jest obecnie przywracany - pojawił się na ulicy Nowobramskiej w kwietniu 2004 roku.
Elektrownia wodna Gąskowo w Gałąźni Małej
Podążając z biegiem Słupi napotykamy największą na Słupi elektrownie wodną - ?Gąskowo? w Gałąźni Małej.
Dworzec kolejowy w Ustce
Budynek dworca powstał w 1876 roku, kiedy do kurortu doprowadzono pierwsze połączenie kolejowe.
Elektrownia wodna Łebień
Elektrownię Łebień I na Łupawie zaczęto budować w 1833 roku.
Most kolejowy w Łebieniu
Most kolejowy znajdujący się na Łupawie. Po moście przebiegają tory klolejowe. Z mostu można oglkądać elektrownie wodną.
Elektrownia wodna w Krzyzni
Elektrownię wodną w Krzyni poprzedza zapora ziemna, która spiętrza wody Słupi i tworzy zbiornik zaporowy Krzynia.