Mniejsze miejscowości

Duninowo
Wieś położona w gminie Ustka, wzmiankowana w dokumentach już w 1374 roku. Do początków XIX wieku dobra należały do rodziny Krummelów, następnie do spowinowaconej z Krummelami rodziny von Below.
Gardna Wielka
Wieś położona w gminie Smołdzino, wzmiankowana już w XIII wieku. Jedna z najstarszych wsi w powiecie, która w XII wieku posiadała prawa miejskie.
Gąbino
Wieś położona w gminie Ustka. Jest jedną z nielicznych wsi pomorskich znajdujących się przez pięć wieków w rękach jednego rodu.
Główczyce
Wieś gminna położona w północno - zachodniej części powiatu, wzmiankowana w dokumentach już w XIII wieku. Od II połowy XV wieku, aż do końca 1945 roku dobra główczyckie znajdowały się w rękach zamożnego rodu von Puttkamer.
Górzyno
Wieś położona w gminie Główczyce, wzmiankowana już w 1476 i kolejno w latach 1499, 1518 i 1523 jako dobra rodowe Stojentinów.
Grabno
Wieś położona w gminie Ustka. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z czasów budowy kościoła, z 1356 roku. Część Grabna od 1484 roku jako lenno zostało przekazane mieszczanom słupskim przez Księcia Bogusława X.
Grąbkowo
Wieś położona w gminie Potęgowo, wzmiankowana już w 1584 roku. Do 1782 roku dobra pozostawały w rękach rodu Grumbkow.
Kobylnica
Wieś gminna położona w bezpośrednim sąsiedztwie Słupska, o starym rodowodzie, wzmiankowana w źródłach historycznych już w 1315 roku.
Kończewo
Wieś położona w gminie Kobylnica, wzmiankowana już w 1310 roku. W XV wieku majątek należał do możnego rodu von Massow, w 1804 roku przeszedł w ręce Franza Georga von Kleista, od którego w 1861 roku kupił je K. Von Mentueffel.
Kotowo
Wieś położona w gminie Dębnica Kaszubska, wzmiankowana już w 1485 roku. Stanowiła lenno rodziny von Zitzewitzów i była w jej posiadaniu od 1360 do 1945 roku.
Krzywań
Wieś położona w gminie Dębnica Kaszubska, wzmiankowana w źródłach historycznych już w 1396 roku.
Kuleszewo
Wieś położona w gminie Kobylnica, wzmiankowana już w dokumentach z 1393 roku. Do końca XIV wieku należała do rodziny Kutzeke, a od XV wieku do 1945 roku znajdowała się niezmiennie w rękach rodziny von Boehn.