Mniejsze miejscowości

Dębnica Kaszubska

Wieś gminna znana już w XII wieku. W 1485 roku część wsi była własnością Clausa Puttkamera z Cetynia, zaś część magistratu Słupska. Cała wieś przeszła na własność miasta w 1517 roku.

Dobieszewo

Wieś położona w gminie Dębnica Kaszubska, wzmiankowana w źródłach historycznych już w 1294 roku. W tym czasie dobra należały do dobieszewskiej gałęzi rodu von Zitzewitz.

Duninowo

Wieś położona w gminie Ustka, wzmiankowana w dokumentach już w 1374 roku. Do początków XIX wieku dobra należały do rodziny Krummelów, następnie do spowinowaconej z Krummelami rodziny von Below.

Gardna Wielka

Wieś położona w gminie Smołdzino, wzmiankowana już w XIII wieku. Jedna z najstarszych wsi w powiecie, która w XII wieku posiadała prawa miejskie.

Gąbino

Wieś położona w gminie Ustka. Jest jedną z nielicznych wsi pomorskich znajdujących się przez pięć wieków w rękach jednego rodu.

Główczyce

Wieś gminna położona w północno - zachodniej części powiatu, wzmiankowana w dokumentach już w XIII wieku. Od II połowy XV wieku, aż do końca 1945 roku dobra główczyckie znajdowały się w rękach zamożnego rodu von Puttkamer.

Górzyno

Wieś położona w gminie Główczyce, wzmiankowana już w 1476 i kolejno w latach 1499, 1518 i 1523 jako dobra rodowe Stojentinów.

Grabno

Wieś położona w gminie Ustka. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z czasów budowy kościoła, z 1356 roku. Część Grabna od 1484 roku jako lenno zostało przekazane mieszczanom słupskim przez Księcia Bogusława X.

Grąbkowo

Wieś położona w gminie Potęgowo, wzmiankowana już w 1584 roku. Do 1782 roku dobra pozostawały w rękach rodu Grumbkow.

Kobylnica

Wieś gminna położona w bezpośrednim sąsiedztwie Słupska, o starym rodowodzie, wzmiankowana w źródłach historycznych już w 1315 roku.