Smołdzino

Smołdzino

Wieś gminna, o której pierwsze wzmianki sięgają 1281 roku. Ziemia smołdzińska należała do pomorskiego rodu Gryfitów, krótko do klasztoru w Oliwie, potem do zakonu krzyżackiego

Od 1622 roku do czasu wygaśnięcia rodu Gryfitów w 1683 r. Smołdzino było miejscem działań księżnej Anny de Croy, siostry Bogusława XIV. Księżna Gryfitka ufundowała okazały kościół, konsekrowany 16.X.1632 roku. W XIX wieku obiekt był wielokrotnie przebudowywany, w 1818 roku władze pruskie przeznaczyły 430 talarów na jego remont. Około 1828 roku rozebrano wieżę kościoła i przedłużono go w kierunku północno - zachodnim. Na przełomie lat 30-40 XIX wieku wybudowano chór i empory, zainstalowano organy, zamontowano 49 odnowionych obrazów z pierwotnego stropu, autorstwa prawdopodobnie dwóch słupskich malarzy - Foxkircha i Licfota. Kolejna rozbudowa kościoła miała miejsce w 1874 roku, kiedy to dobudowano dwa boczne skrzydła, które utworzyły nawę poprzeczną, zaś nawę główną zwieńczono małą wieżyczką pokrytą łupkiem. Kościół posiada bogate, zabytkowe wyposażenie: wczesno-barokowy ołtarz oraz ambonę. W ołtarzu głównym znajduje się obraz "Ecce Homo" przedstawiający Chrystusa w koronie cierniowej. Na bokach ołtarza w ozdobnych uszakach umieszczone są portrety księżnej Anny i jej syna Ernesta Bogusława. Z innych interesujących obiektów wymienić należy XVII - wieczną chrzcielnicę, parę ołtarzowych świeczników cynowych z 1637 roku wykonanych przez słupskiego konwisarza Marcina Pregera na zlecenie księżnej Anny, dzwon spiżowy z 1706 roku pochodzący z pracowni Michała Wittwercka z Gdańska, wieloramienny świecznik brązowy ufundowany przez Jakuba Lagritza ze Słupska. Istnieje wieść, że ostatnie książki słowińskie zostały dla ocalenia zamurowane w podziemiach kościoła. Ze Smołdzinem i kościołem związana jest postać pastora Michała Mostnika (l583 - 1654), który przetłumaczył biblię Marcina Lutra na język polski i był autorem śpiewników dla miejscowej ludności.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"