Kościoły i obiekty sakralne

Kosciół Parafialny pw. Świętej Trójcy w Smołdzinie

Kościół został ufundowany przez Księżnę Gryfitkę, konsekrowany 16.X.1632 roku. W XIX wieku obiekt był wielokrotnie przebudowywany, w 1818 roku władze pruskie przeznaczyły 430 talarów na jego remont.

Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie

Kościół obecnie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół istniał w Machowinie już w 1634 r.

Kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Damnie

Jednym z cenniejszych zabytkowych obiektów w Damnie jest XIX-wieczny kościół, dawniej ewangelicki, obecnie rzymsko - katolicki pod wezwaniem Św. Szymona Judy Tadeusza Ap.

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Główczycach

Kościół zbudowano w 1891 roku w stylu neogotyckim. Do 1945 r. był to kościół ewangelicki, obecnie katolicki p. w. Św. Piotra i Pawła.

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Marszewie

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej z zabytkową wieżą, będący kościołem filialnym parafii Postomino.

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stowięcinie

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika, murowano-szachulcowy z XV wieku, przebudowany w XVIII wieku.

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Damnicy

Kościół położony w środkowej części wsi, w południowo-zachodnim narożniku dawnego parku pałacowego, przy szosie prowadzącej do Damna.

Kościół pw. św. Stanisława w Zaleskich

Jest to kościół filialny obecnie pod wezwaniem św. Stanisława. Pierwszy kościół został wzniesiony we wsi w 1590 roku.