Kościoły i obiekty sakralne

Podominikański kościół św. Jacka w Słupsku

Gotycki, jednonawowy kościół z XIV w. Znajdują się w nim płyty nagrobne księcia Ernesta Bogusława de Croy i jego matki księżnej Anny de Croy, oraz renesansowy ołtarz, polichromowana ambona i barokowe organy.

Dawny Kościół Klasztorny Norbertanek p.w. św. Mikołaja w Słupsku

Dawniej Kościół Klasztorny Norbertanek p.w. św. Mikołaja. Obiekt wzniesiony w stylu gotyckim w XIV w. Bardzo zniszczony w czasie II Wojny Światowej, odbudowany w latach 1963 - 1971.

Kościół Klasztorny św. Ottona w Słupsku

Kościół zbudowano na miejscu, gdzie według tradycji znajdował się gród książęcy.

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku

Kościół wzniesiono na starym pogańskim miejscu kultowym (znaleziono tu płytę kamienną z wyobrażeniem bożka), gdzie po wprowadzeniu chrześcijaństwa postawiono najstarszy kościół Słupska pod ówczesnym wezwaniem św. Piotra.

Kaplica cmentarna w Słupsku

Kaplica cmentarna Rabina dr Maxa Josepha Nr 4,

Kościół w Bierkowie

Kościół został wybudowany w 1911 roku.