Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

CAT

Zapraszamy

Centrum Aktywności Twórczej

Zapraszamy

Centrum Aktywności Twórczej
ul. Gen. Zaruskiego 1a
76-270 Ustka
tel. 59 814 52 95
czynne codziennie: 10:00-18:00

W 2013 roku w Ustce powstało nowe miejsce działań artystycznych jakim jest Centrum Aktywności Twórczej. Centrum Aktywności Twórczej powstało w wyniku modernizacji starego spichlerza zbożowego, w którym do niedawna tylko część powierzchni zajmowała Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej. To pierwsze w Polsce miejsce, które skupia różnorodne przejawy aktywizacji artystycznej. Placówka łączy w sobie zarówno funkcję wystawienniczą i edukacyjną, ale oferuje także najwyższe standardy pobytu i pracy twórczej artystów krajowych i światowych. Placówka powstała z myślą o twórcach, ale także o społeczności lokalnej. To centrum działań interdyscyplinarnych. Realizowane tu są projekty filmowe, muzyczne, teatralne czy performatywne. To miejsce „dziania się” pojmowane w szerokim tego słowa znaczeniu: jako akty artystyczne, spotkania, rozmowy, wykłady, a także wymiana twórczych myśli i idei.

Przebudowana Galeria wzbogacona została przede wszystkim o pracownie rzeźby i ceramiki oraz grafiki komputerowej i filmowej. W kompleksie znajdują się sale wykładowe i wystawiennicze, nowoczesne zaplecze noclegowe dla artystów i kawiarnia. Placówka została wyposażona w sprzęt najwyższej jakości i jest całkowicie przystosowana do obecności osób niepełnosprawnych.

Przebudowa BGSW w Ustce zrealizowana została dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Resztę kosztów pokryła Gmina Miasto Ustka jako partner projektu.

Wystawiennictwo

Raz w miesiącu w Centrum Aktywności Twórczej otwierane są wystawy, prezentujące spektrum współczesnych praktyk artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem złożoności nurtów, tendencji oraz indywidualnych postaw artystycznych. Istotnym elementem praktyki wystawienniczej jest także kreowanie nowych zjawisk w sztuce poprzez organizację wystaw problemowych, a także reflektowanie indywidualnego dorobku artystów. Galeria prezentuje prace najwybitniejszych artystów polskich, zarówno młodego jak i starszego pokolenia, a również nawiązuje kontakty i wymianę międzynarodową. Od lat kontynuowane są działania promujące młodą sztukę, wśród których szczególne miejsce zajmuje ogólnopolskie Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”. Jednocześnie wszystkie galerie podlegające BGSW – z racji swej specyfiki i odmienności – pokazują wielość postaw i pełny wachlarz mediów – od technik tradycyjnych (malarstwo, rzeźba, grafika czy rysunek), do intermedium i multimediów (z uwzględnieniem mediów elektronicznych) oraz sztuk performatywnych (performance, formy parateatralne, działania interdyscyplinarne).

Program wystawienniczy

Program rezydencji

Program edukacyjny