Gmina Główczyce

Gmina Główczyce

Pierwsza wzmianka o Główczycach pochodzi z 1252 r. kiedy to na wzniesieniu w centrum Główczyc powstała średniowieczna kapliczka autorstwa Niemca o nazwisku Glovitz.

Obecnie w tym miejscu znajduje się kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odbudowany w XIX w. Jeszcze w 1829 r. 75% mieszkańców Główczyc posługiwało się mową kaszubską, a miejscowość była, obok Cecenowa, centrum kaszubszczyzny. W latach międzywojennych było to centrum życia gospodarczego wschodniej części powiatu słupskiego.

Północna część Gminy Główczyce znajduje się w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego – Światowego Rezerwatu Biosfery. Atrakcją przyrodniczą  tej części gminy są także rezerwaty przyrodnicze Bagna Izbickie i Torfowiska Pobłockie, w których żyją chronione gatunki fauny i flory. Roślinność jest bardzo urozmaicona; uważny obserwator może tu spotkać wiele rzadkich gatunków roślin: woskownicę europejską, modrzewnicę europejską, wrzosiec bagienny, rosiczkę okrągłolistną. Lasy zamieszkują dziki, jelenie, sarny, lisy i bobry. W Gminie Główczyce ustanowiono 75 pomników przyrody, do których zaliczamy m.in. głaz narzutowy „Maczuga Stolema” w Główczycach, aleję dębów w Żoruchowie i ciekawostkę – kasztanowiec jadalny w Izbicy. Atrakcją jest także Cecenowo, trzecia wieś lęgowa bociana białego w Polsce i miejsce łowów kani rdzawej, kani czarnej, czy błotniaka łąkowego.

W samych Główczycach i pobliskich wsiach znajduje się wiele pałaców, które ocalały mimo faktu, że przez te tereny przechodziła Armia Czerwona. Te przeważnie XIX-wieczne budowle znajdują się między innymi w Główczycach, Gorzynie, Wielkiej Wsi, Wolinii, Żoruchowie, Cecenowie, Podolu Wielkim i Skórzynie. Warto też odwiedzić przypałacowe parki, których wiele zachowało się w dobrym stanie. Do Główczyc warto wybrać się na przełomie kwietnia i maja, kiedy organizowane są Wybory Miss i Mistera Wsi Pomorza Środkowego.

W gminie znajduje się sporo szlaków turystycznych, wśród których zarówno piesi, zmotoryzowani jak i wodniacy znajdą coś dla siebie.
1. Droga Nadmorska - trasa turystyki samochodowej
Żoruchowo – Żelkowo – Choćmirówko – Będziechowo – Rumsko – Klęcinko – Główczyce – Rzuszcze – Pobłocie – Cecenowo 31 km
Nadmorska trasa turystyki samochodowej (droga wojewódzka nr 213): Słupsk – Łeba – Puck – Gdynia. Podążając trasą można obejrzeć atrakcyjny krajobraz gminy i wydm Słowińskiego Parku Narodowego.

2. Szlak Południowy (SŁ – 1847 y) - szlak pieszy - kolor żółty
Łeba – Żarnowska – Gać – Izbica – Lisia Góra – Zgierz – Skórzyno – Kluki – Łokciowe – Smołdzino – Gardna Wielka
Szlak na terenie gminy przechodzi przez tereny leśne pomiędzy Żarnowską a miejscowością Gać, w której można przenocować, a następnie przechodzi przez miejscowości: Izbicę, gdzie znajduje się przystań rybacka oraz wieża widokowa oraz przez Lisią Górę, Zgierz i Skórzyno.

3. Dolina Łupawy - szlak wodny - kolor niebieski
Smołdzino – Czarny Młyn – Żelkowo – Drzeżewo – Damno – Czarna Dąbrówka
Szlak biegnie wzdłuż rzeki Łupawy. Ciekawostką jest działająca elektrownia wodna  Drzeżewie.

4. Dla odpoczynku i zdrowia
- krótka trasa przez miejscowości (ok. 12 km) wiedzie przez
Pobłocie (boisko szkolne) – Wolinię – Dargolezę – Przebędowo – Pobłocie
- długa trasa rowerowa (ok. 23 km) wiedzie przez
Pobłocie (boisko szkolne) – Wolinię – Pękalin – Będzimierz – Kokoszki – Podole Wielkie – Szelewo – Przebędowo – Pobłocie
Przejazd trasą pozwoli poznać ciekawe przyrodniczo i atrakcyjne turystycznie miejsca, takie jak GóraWolińska (najwyższe w okolicy wzniesienie), pradolina rzeki Łeby, naturalne torfowiska, kurhany czy pałace będące rezydencjami dawnych właścicieli ziemskich.