Bruskowo Wielkie

Bruskowo Wielkie

Wieś należąca do gminy Słupsk, o której pierwsze wzmianki historyczne datowane są na 1347 rok. Bruskowo Wielkie za czasów pruskich pozostawało pod władzą urzędu dóbr królewskich w Słupsku.

Źródła podają, że w 1784 roku znajdowało się tutaj 21 gospodarstw. Bliskość Słupska wpływała korzystnie na rozwój wsi - przed II wojną światową kwitł tu handel i rzemiosło, znajdowała się kasa oszczędnościowo pożyczkowa, cegielnia, liczne zakłady rzemieślnicze, punkty usługowe i sklepy. Wieś położona jest na obszarze tzw. krainy w kratę zachowały się tutaj liczne przykłady budownictwa szkieletowego z XVIII i XIX wieku. Jednym z cenniejszych zabytkowych obiektów architektury w Bruskowie Wielkim jest kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Wzmianki o pierwszym kościele pochodzą z 1490 roku, obecnie istniejący został wzniesiony w miejsce starego w 1863 roku. Kościół zbudowano na planie prostokąta, z cegły, z zachowaniem w murze wątku krzyżowego. Budowla nakryta została dwuspadowym dachem z dachówką tzw. karpiówką. Architekturę wzbogaca wieża przylegająca do nawy kościoła od strony północno-zachodniej, w rzucie prostokątna, nakryta ośmiobocznym hełmem z cegły. W dwóch przylegających dobudówkach znajduje się zakrystia i salka dla ministrantów. Jest to kościół jednonawowy z emporą od strony północno-zachodniej. Z zabytkowego XIX i XX-wiecznego wyposażenia kościoła na szczególną uwagę zasługuje ołtarz boczny, prospekt organowy, chrzcielnica, empora i drewniane rzeźby.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura".

Galeria zdjęć