Ciecholub

Ciecholub

Wieś położona w gminie Kępice, wzmiankowana w dokumentach historycznych już w XV wieku. Wówczas właścicielami Ciecholubia byli Peter Krummel ze Sławna i von Zitzewitzowie, kuzyni poprzedniego właściciela dóbr Mickesa Zitzewitza.

W roku 1907 majątek w Ciecholubiu kupił Franz von Zitzewitz mieszkający w pobliskim Pustowie. Po nim dobra odziedziczyła jego jedyna córka Hanneliese, żona grafa von Brocke ze Stargardu koło Reska, która władała tu do 1945 roku. Do najpiękniejszych i najcenniejszych obiektów zabytkowych w Ciecholubiu należy XVII-wieczny kościółek ewangelicko-augsburski. Pierwsza wzmianka o budowie kościoła pochodzi z 1565 roku. W obecnym kształcie kościół zbudowany został w roku 1799, zaś samą wieżę i zakrystię dobudowano w 1911 roku. Budowla położona jest poza obrębem wsi, na skarpie, po wschodniej stronie drogi prowadzącej do Miastka. Od strony wschodniej do kościoła przylegał cmentarz. Kościół posiada konstrukcję szkieletową, z belkowo - deskowy stropem oraz dachem krokwiowe jętkowym, krytym pojedynczo dachówką karpiówką. Kościół zbudowano na planie prostokąta, jako obiekt jednonawowy bez wyodrębnionego prezbiterium. Empora umieszczona została w zachodniej części kościoła. W nawie pod ołtarzem znajduje się murowana krypta. Kościół do 1988 roku należał do parafii ewangelicko - augsburskiej, następnie do parafii katolickiej w Dretyniu, a od 1994 r. przeszedł w posiadanie Gminy Kępice. Kościół był bogato wyposażony, część zabytków znajduje się w Muzeum Pomorza Środkowego (w sumie 25 obiektów inwentarzowych, w tym empora muzyczna z XVIII -wiecznymi malowidłami).

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"