Kościół w Zębowie

Kościół w Zębowie

Zębowo to typowa rolnicza wieś licząca niewiele ponad stu mieszkańców.

Zdecydowanie najważniejszą budowlą we wsi jest XVII-wieczny kościół z gotycką wieżą dzwonną i interesującym późnobarokowym wyposażeniem (ołtarz, ambona i empora) oraz wmurowaną w ścianę świątyni płytą nagrobną Martina i Margaretty z domu Pirch. Nieopodal kościoła znajduje się cmentarz.