Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie

Kościół w Kwakowie

Jednym z najpiękniejszych zabytków historycznych w Kwakowie jest murowany kościół zbudowany w 1863 roku.

Wieża kościoła jest najstarszą częścią obiektu pochodzącą z przełomu XIV i XV wieku. Korpus starej świątyni został rozebrany w 1863 roku i w jej miejsce wzniesiono nowy budynek z kamienia z wieżą ceglaną nakrytą dachem czterospadowym z ośmioboczną latarnią. Kościół posiada zabytkowe wyposażenie: XIX-wieczną ambonę, chrzcielnicę, prospekt organowy oraz emporę. Na drewnianym stropie zachowało się stare XVIII - wieczne malowidło ze sceną urodzenia Chrystusa.