Kościół parafialny pw. św. Anny w Barcinie

Kościół w Barcinie

Jest to jedyny kościół w okolicy Miastka, który możnabyło zaliczyć do północnoniemieckiego gotyku z palonej cegły.

Najstarsza część - cztery zachodnie przęsła pochodzą z drugiej połowy XVI wieku . Wieżę w stylu poźnogotyckim dobudowano w XVII wieku, obecny przykrywający ją chełm pochodzi z 1739 roku. W latach 1864- 1865 rozbudowany w stylu neogotyckim.