Kościół parafialny p.w. świętego Stanisława w Skórowie

Kościół w Skórowie

Kościół parafialny p.w. Świętego Stanisława, murowany, zbudowany w 1859 roku. Koło kościoła znajduje się cmentarz.

Po niemieckich grobach nie zachował się ślad, ponieważ kamienne pomniki posłużyły jako budulec do budowy płotu ogradzającego posesje kościoła.

Do końca XX wieku we wsi był zespół dworsko-folwarczny z XIX wieku, przebudowany w 1928 roku. Do dziś widoczne są jeszcze szczątki budowli folwarcznych.