Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej

Jednym z ciekawszych obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Dębnicy Kaszubskiej jest ewangelicki kościół parafialny, obecnie rzymsko - katolicki pod wezwaniem Jana Chrzciciela.

Kościół zbudowany został w 1584 roku, jako budowla jednonawowa z wieżą od strony zachodniej i zakrystią od północy. Data ukończenia budowy odnotowana jest na chorągiewce dachowej rok 1604. W latach 1781 - 1786 kościół został znacznie rozbudowany, a sama wieża zyskała wówczas nowy hełm.