Kościół w Budowie

Kościół w Budowie

Jednym z najciekawszych obiektów zabytkowych w Budowie jest gotycki kościółek z XVI wieku.

Zbudowany na kamiennym fundamencie, murowany z cegły, zdobiony ostrołukowymi wnękami od strony szczytu. Wieża kościoła do XIX wieku zwieńczona była wysokim, ośmiobocznym dachem, który po pożarze zastąpiony został niskim dachem ostrospadowym. Z zabytkowego wyposażenia kościoła zachowała się rokokowa polichromia o motywach roślinnych z XVIII wieku i barokowe zdobienia.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura".