Kościół p. w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim

Kościół p. w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim

Cennym zabytkiem architektury w Sierakowie Słupskim jest XV-wieczny kościół, obecnie filialny p. w. Wniebowzięcia NMP.

Na przestrzeni wieków kościół ulegał licznym zmianom. W XVIII wieku przebudowano ścianę zachodnią wieży kościoła, w 1736 roku dobudowano prezbiterium. Na początku XX wieku dobudowano trójboczną absydę i powiększono okna nawy. Kościół został wymurowany z cegły i kamienia, otynkowany, nakryty dwuspadowym dachem z dachówką tzw. karpiówką. Budynek zbudowano na planie prostokąta, /wschodnia część nawy, dawne prezbiterium, jest węższa/. Wieża przylegająca do kościoła od strony zachodniej wzniesiona została na planie kwadratu i przykryta czterospadowym dachem. Z zabytkowego wyposażenia świątyni zachowała się granitowa chrzcielnica z XIV wieku, XVII - wieczna ambona, XVII - wieczne czoła ławek wykorzystane jako podstawy ołtarzy bocznych, konfesjonał zbudowany z fragmentów XVII -wiecznych ołtarzy oraz zegar na wieży kościelnej z końca XVIII wieku.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura".