Kościół w Wieszynie

Kościół w Wieszynie

Kościół w Wieszynie

Jednym z ciekawszych obiektów zabytkowych w Wieszynie jest kościół filialny p. w. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej. Wzniesiony został w XV wieku. W połowie lat 70 - tych XX wieku obiekt wyremontowano i dobudowano wschodnią część. Kościół posadowiony jest na kamiennym fundamencie, murowany z cegły, otynkowany, nakryty dwuspadowym dachem. Wieża kościoła o kształcie zbliżonym do kwadratu nakryta jest dachem czterospadowym. Jest to kościół zbudowany na planie prostokąta, jednonawowy z węższą wieżą od strony zachodniej. Nie zachowały się obiekty z dawnego wyposażenia świątyni, obecny wystrój nosi znamiona współczesnego.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"