Dawny Kościół Klasztorny Norbertanek p.w. św. Mikołaja w Słupsku

Dawny Kościół Klasztorny Norbertanek p.w. św. Mikołaja w Słupsku

Dawniej Kościół Klasztorny Norbertanek p.w. św. Mikołaja. Obiekt wzniesiony w stylu gotyckim w XIV w. Bardzo zniszczony w czasie II Wojny Światowej, odbudowany w latach 1963 - 1971.

Został przebudowany i zaadaptowany na cele biblioteczne - siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej.

Już w 1311 r. w zamian za rezygnację ze swych uprawnień dziesięcinnych i młynnych na terenie Słupska, norbertanki słupskie uzyskały od margrabiów patronat nad kościołem parafialnym NMP oraz działkę w lewo­brzeżnym, lokacyjnym mieście, którą przeznaczyły pod budowę kościoła i klasztoru. Norbertanki wkrótce przystąpiły do budowy murowanego kościoła klasztornego św. Mikołaja. O budowie tego kościoła w XIV w. świadczy wendyjski wątek wiązania cegieł.

Po wielkim pożarze w 1655 r., który niemal doszczętnie zniszczył świątynię, odbudowano ją z przeznaczeniem na kościół garnizonowy. W 1771 r. został odremontowany i zaadoptowany na cele szkolne. Następnie obiekt ten pełnił funkcje magazynu i remizy. Po zniszczeniach wojennych w 1945 r. kościół odbudowano z przeznaczeniem na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, która ma tu swoją siedzibę od 1971 r.

Dawny kościół św. Mikołaja murowany, pierwotnie jednonawowy, zamknięty od wschodu prostą ścianą, a od zachodu smukłą, czworoboczną, płasko ściętą wieżą, zwieńczoną czterema charakterystycznymi czworobocznymi sterczynami. W wieży od zachodu portal, a nad nim duże okno, oba otwory głęboko profilowane, ostrołukowe. Fasady boczne podzielone pasmami podwójnych, prostokątnych okien, w dwuspadowym dachu facjatki. Elewacje i wieża ozdobione fryzem z ceglanych kształtek. Wnętrze przystosowane do funkcji bibliotecznych.

tekst: Wiesław Stachlewski, aktualizacja tekstu: Czesław Lejnik, konsultacja: Zdzisław Machura, wyd. ARW Lenart Słupsk, "Słupski przewodnik turystyczny", OTiPM Słupsk 2000

Źródło: slupsk.pl