Dawny Dom Pogrzebowy Gminy Żydowskiej w Słupsku(synagoga)

Dawny Dom Pogrzebowy Gminy Żydowskiej w Słupsku(synagoga)

Dawny Dom Pogrzebowy Gminy Żydowskiej (synagoga) - (dr Maxa Josepha 6)

Na skarpie przy ul. dr Maxa Josepha stoi dawny dom pogrzebowy gminy żydowskiej (synagoga), zbudowany w latach 1907 -1908, obecnie siedziba Pracowni Konserwacji Zabytków. Jest to budynek murowany zbudowany na planie prostokąta z częścią biurową przylegającą od północy. Elewację dzieli ryzalit zakończony półkoliście, w zwieńczeniu faliste szczyty.

tekst: Wiesław Stachlewski, aktualizacja tekstu: Czesław Lejnik, konsultacja: Zdzisław Machura, wyd. ARW Lenart Słupsk, "Słupski przewodnik turystyczny", OTiPM Słupsk 2000

Źródło: slupsk.pl