Kościół w Płocku

Kościół w Płocku

Jednym z bardziej interesujących obiektów zabytkowej architektury w Płocku jest szachulcowy kościół pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku, obecnie rzymsko - katolicki p. w. Matki Boskiej Bolesnej.

Kościół został przebudowany w latach 30 - tych XX wieku. Obecnie jest murowany z cegły i otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym. Zbudowany został na planie prostokąta zamkniętego od strony wschodniej trójbokiem. Wieża kościoła posiada konstrukcję szachulcową wypełnioną cegłą. Z zabytkowego wyposażenia kościoła zachował się dzwon z 1586 roku, cynowa misa chrzcielna z końca XVIII wieku, drewniany XVIII - wieczny krucyfiks, rzeźby drewniane św. Jana i Matki Boskiej z XIX w., empora i neobarokowy prospekt organowy również z XIX wieku oraz zachowane na stropie malunki z przełomu XIX i XX wieku.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura".