Kościół we Wrześciu

Kościół we Wrześciu

Kościół we Wrześciu

Kościół murowany z II połowy XIX wieku, posadowiony w miejscu starego, o których wzmiankowano w dokumentach już w XV wieku, z wyposażeniem z poprzedniej świątyni oraz organami wykonanymi przez mistrza z Duninowa- Voelknera.