Pałac w Zaleskich

Pałac w Zaleskich

Pałac w Zaleskich

Pałac w Zaleskich pochodzi z XVIII wieku, zbudowany został jako budynek dwutraktowy, na planie prostokąta z portykiem od przodu. W XIX wieku dobudowano przybudówkę również na planie prostokąta (została ona rozebrana w 1965r.). Dwór postawiono z cegły na kamiennym fundamencie z dachem naczółkowym krytym dachówką zwaną karpiówką. Do dworu od strony północnej przylegał park z interesującymi okazami drzew i krzewów.