Pałac w Grąsinie

Pałac w Grąsinie

W Grąsinie znajduje sie murowany dwór z 1852 r. a także murowany pałac z początku XX w. oraz cały zespół folwarczny, murowany z połowy XIX w., a także park przypałacowy z początku XX w. o powierzchni l ha, założony w stylu naturalistycznym.

.?