Elektrownia wodna w Krzyzni

Elektrownia wodna w Krzyzni

Elektrownię wodną w Krzyni poprzedza zapora ziemna, która spiętrza wody Słupi i tworzy zbiornik zaporowy Krzynia.

Woda do elektrowni dopływa 150-metrowym kanałem z różnicą poziomów 7 m. W budynku elektrowni zainstalowano dwa turbozespoły o mocy 830 kW.