Browar Słupski

Browar Słupski

W pobliżu ul. Kaszubskiej i ul. Kilińskiego (nr 26 - 28) mieści się zespół budynków dawnego browaru R. W. Heydmanna.

Kompleks składa się z budynku produkcyjnego z 1857 r będącego przykładem architektury przemysłowej XIX w, budynku biurowo mieszkalnego z około 1872 r. oraz mieszkalnego z około 1900 r.

-dawny budynek produkcyjny Browaru z pierwotnymi urządzeniami produkcyjnymi ul. Kilińskiego Nr 26 1857 r.
-wieża ciśnień d. Browaru ul. Kilińskiego Nr 26 XIX/XX w.
-dawny budynek biurowy Browaru ul. Kilińskiego Nr 26 I ćwierć XX w.
-dawny budynek biurowo-mieszkalny Browaru ul. Kilińskiego Nr 26 1870 r.
-dawny budynek biurowo-mieszkalny Browaru ul. Kilińskiego Nr 26 1900 r.
-dawny budynek wozowni Browaru ul. Kilińskiego Nr 26 XIX/XX w.

Źródło: slupsk.pl