Elektrownia wodna Łebień

Elektrownia wodna Łebień

Elektrownię Łebień I na Łupawie zaczęto budować w 1833 roku.

Elektrownię Łebień I na Łupawie zaczęto budować w 1833 r., zaś Łebień II za wiele lat później, bo w 1990 r. W skład obiektu wchodzi jaz o 13 przęsłach, jaz upustowy, zapory.