Słupskie Spichlerze

Słupskie Spichlerze

Słupskie Spichlerze

1.Spichlerz (Szarych Szeregów)
Szarych Szeregów Nr 12
1804 r. - 1811 r. Pomorski rejestr zabytków Nr 358 448 z dnia 10.04.1965 r.

2.Spichlerz (ul. Kopernika)

Kopernika Nr 10
Początek XIX w. Pomorski rejestr zabytków Nr 359 449 z dnia 10.04.1965 r.

3. Zespół budynków przy ul. Młyńskiej

Młyńska Nr 3-4
-dawny młyn przemysłowy, murowany, ul. Młyńska Nr 3-4, koniec XIX w.|
-dawny budynek kotłowni młyna ul. Młyńska Nr 3-4, koniec XIX w.
-dawny budynek rowkarki młyna ul. Młyńska Nr 3-4, koniec XIX w.
-dawny budynek magazyn zboża ul. Młyńska Nr 3-4, koniec XIX w.
-dawny budynek adm.-mieszkalny ul. Młyńska Nr 3-4, koniec XIX w.
-dawny budynek administracyjny ul. Młyńska Nr 3-4, 1875 r.

Obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Słupska oraz w Pomorskiej Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Nie jest w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego.

4.Spichlerz Richtera Rynek Rybacki, ul. Dominikańska 5-9,

Zbudowany w II poł. XVIII w., dawniej stał przy ul. Kopernika. Zrekonstruowany w latach 1994 - 98. Obecnie herbaciarnia. W okresie letnim odbywa się przed nim Jarmark Gryfitów.