Elektrownia wodna Biesowice

Elektrownia wodna Biesowice

Zbudowana w 1905 r. na rzece Wieprzy już po dwóch latach została zniszczona przez wodę.

Odbudowana w szybkim tempie podjęła pracę w 1908 r. W 1945 r. urządzenia elektrowni zostały zdemontowane i wywiezione przez Armię Czerwoną. Odbudowana została w latach 1950 - 1954 jako Elektrownia Wodna Biesowice. Zainstalowano w niej trzy polskie turbiny z Radomska, które pracują do dziś. W skład obiektu wchodzi zapora ziemno-betonowa długości 120 m i kanały.

W 1985 r. w Biesowicach uruchomiono dodatkowy turbozespół wyprodukowany przez Gdański Zakład Remontowy Energetyki i zainstalowany w nie użytkowanym do tej pory budynku elektrowni Biesowice II.

Źródło:enwod.slupsk.pl