Brama Młyńska w Słupsku

Brama Młyńska w Słupsku

Brama Młyńska (Rynek Rybacki, ul. Dominikańska 5-9) Poważnie uszkodzona w czasie II Wojny Światowej, odbudowana w 1980 r.

Brama Młyńska zamykała wjazd do miasta z kierunku Gdańska i Smołdzina. Brama ta, podobnie jak Brama Holstenów, powstała w dwóch fazach - najpierw w latach 1325-1329 wzniesiono dolną kondygnację z ostrołukowym przejazdem, a następnie około 1365-1370 dobudowano górne kondygnacje. Zbudowana w stylu gotyckim. Brama była zwieńczona ozdobnymi szczytami ze sterczynami. W czasie działań wojennych w marcu 1945 r. brama uległa zniszczeniu - utraciła stropy, dach i szczyty. Po wojnie w 1951 r. bramę zabezpieczono prowizorycznie dachem czterospadowym namiotowym. Generalny remont i adaptacja nastąpiła w 1980 r.

Brama zbudowana z cegły, założona jest na planie prostokąta z przejazdem na osi północno-zachodniej - południowo-wschodniej. Elewacja południowo-wschodnia rozczłonkowana jest pięcioma blendami zakończonymi odcinkowo, w blendach przebito szeregi podwójnych okienek, przy dolnej kondygnacji otwór przejazdowy flankują dwie potężne szkarpy. Elewacja północno-zachodnia ozdobiona jest po bokach podwójnymi wąskimi blendami zamkniętymi łukiem ostrym: w części środkowej ostrołukowa wnęka (zamurowany dawny otwór), z przebitymi podwójnymi okienkami na trzech kondygnacjach. Trójkątne, silnie rozczłonkowane szczyty sterczynowe w elewacji wypełniono wąskimi ostrołukowymi blendami, w których wybito okienka. Elewacje boczne gładkie, wyposażone tylko w otwory strzelnicze i zamurowane okna obejścia w górnej kondygnacji. Dach dwuspadowy.

Do południowej elewacji Bramy Młyńskiej przylega krótki odcinek miejskiego muru obronnego. Fragment ten jest najwyższym z zachowanych w Słupsku i ma 8 m wysokości. Mieści się tu pracownia konserwatorska Muzeum Pomorza Środkowego.

tekst: Wiesław Stachlewski, aktualizacja tekstu: Czesław Lejnik, konsultacja: Zdzisław Machura, wyd. ARW Lenart Słupsk, "Słupski przewodnik turystyczny", OTiPM Słupsk 2000

Źródło: slupsk.pl