Cmentarz w Słupsku

Cmentarz w Słupsku

Cmentarz znajduje się przy ul. Kaszubskiej. Zajmuje powierzchnię około 23 ha, jest to teren urozmaicony hipsometrycznie, pięknie zadrzewiony i dobrze utrzymany (plan cmentarza przy bramie wejściowej).

Na cmentarzu m.in. znajdują się: mogiła zbiorowa 22 Polaków z obozu pracy w Słupsku, zamordowanych w przeddzień wyzwolenia Słupska przez hitlerowców (tablica w Lasku Południowym wymienia liczbę 24 ofiar), a także 48 zbiorowych mogił, w których pochowano 1527 żołnierzy radzieckich poległych w walkach o ziemię słupską. Stoi tu również Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej. Autorem pomnika jest artysta plastyk S. Kołodziejski. Obok znajduje się mogiła zbiorowa jeńców wojennych belgijskich, francuskich, holenderskich i radzieckich - ofiar przymusowej pracy w faszystowskiej niewoli i napis „Za wolność naszą i waszą". W kulminacyjnym punkcie cmentarza znajduje się kaplica cmentarna z przełomu XIX i XX w. wzniesiona z cegły, na planie ośmioboku, z prostokątną przybudówką, neogotyckimi przyporami w narożnikach, przykryta dachem ośmiobocznym z latarnią.

tekst: Wiesław Stachlewski, aktualizacja tekstu: Czesław Lejnik, konsultacja: Zdzisław Machura, wyd. ARW Lenart Słupsk, "Słupski przewodnik turystyczny", OTiPM Słupsk 2000

Źródło; slupsk.pl