Szlakiem Wsi Słowińskiej- Kluki

Szlakiem Wsi Słowińskiej- Kluki

Miejscem, które warto zobaczyć w powiecie słupskim, jest Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, gdzie zgromadzono w formie skansenu obiekty kultury materialnej i etnograficznej.

Znajduje się nad jeziorem Łebsko w odległości ok. 41 km na północ od Słupska, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i jest stałą ekspozycją Muzeum Pomorza Środkowego prezentującą kulturę Słowińców. Skansen Wsi Słowińskiej jako zagroda muzealna powstał w 1963 roku i zajmuje centrum wsi, gdzie wcześniej istniała zabudowa z XVIII i XIX wieku z trzema zachowanymi zagrodami in situ (w miejscu}. Pozostawienie istniejących zagród i rekonstrukcja przeniesionych i posadowionych na dawnych siedliszczach pozwoliło na zachowanie wsi Kluki jako ulicówki z szeregową zabudową po obu stronach drogi. Teren muzeum obejmuje obszar 10 ha, na którym jest posadowionych ok. 20 obiektów: 7 chałup, 7 obórek, 2 stodoły, 2 piece chlebowe, magazyn na łodzie i sprzęt rybacki ora2 szałas rybacki W sezonie letnim na terenie muzeum organizowane są imprezy folklorystyczne związane z tradycją pozyskiwania torfu połączone z pokazami wypieku chleba, wyplatania koszy, szycia i naprawy sieci rybackich V/ Klukach warto zwrócić również uwagę na zabytkowy cmentarz z XVII wieku.

Tekst: Joanna Orłowska