Szlakiem Bismarcka- Warcino

Szlakiem Bismarcka- Warcino

Warcino to nie tylko ciekawy

W południowej części powiatu słupskiego, sześć km od Kępic znajduje się Warcino - miejsce godne zobaczenia i przeżycia tu niezapomnianej przygody, polegającej na jednoczesnym obcowaniu z przepiękny pomorską przyrody oraz ciekawy i dobrze zachowaną historią przez zabytki architektury. Warcino to nie tylko ciekawy "kawałek" historii, ale również bogata przyroda, okolica nieskażona przemysłem oraz dobrze wyposażona w obiekty terenowe i dostępna dla potencjalnych turystów. Można tu połączyć dwie pasje: historię i potrzebę obcowania z naturą. Historycznym aspektem atrakcyjności Warcina jest postać Ottona von Bismarcka - kanclerza Prus i zjednoczonej Rzeszy. Dwadzieścia siedem lat pobytu kanclerza w Warcinie oraz kolejne pięćdziesiąt jeden lat posiadania tych włości przez jego rodzinę pozostawiło w Warcinie trwałe pamiątki - zabytki kultury materialnej. Cały współczesny obiekt został wpisany do rejestru zabytków jako „Zespół pałacowo-parkowy i folwarczny“ W jego skład wchodzą: pałac, wozownia pałacowa, dwór, spichlerz, obora dworska oraz park pałacowy z drzewostanem i obiektami terenowymi. Główną atrakcją jest neoklasycystyczny pałac, którego najstarsza część została wybudowana w latach 1655-1664. Ważnym obiektem jest również znajdująca się obok XVII-wieczna szachulcowa wozownia należąca ongiś do pałacu, która kilka lat temu została zrekonstruowana i mieści się w niej Centrum Edukacji Regionalnej. Odbywają się tam kursy I szkolenia oraz liczne imprezy kulturalne o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. W sali wystawowej prezentowane są wystawy malarskie, rzeźbiarskie i myśliwskie, Bogata działalność Centrum związana jest z edukacją historyczną, przyrodniczą i regionalną.

tekst: Joanna Orłowska