Szlak dziedzictwa kulturowego gminy Potęgowo

Szlak dziedzictwa kulturowego gminy Potęgowo

Ścieżka historyczno- rekreacyjna. Ścieżkę otworzono w dniu 21 czerwca 2006 roku. Na trasie znajdują się 4 repliki domków neolitycznych.

Trasa została wyznaczona między Łupawą a Poganicami po wschodniej stronie rzeki Łupawy na odcinku 6 km. Na szlaku można zapoznać się ze starożytną historią tych ziem, kulturą pucharów lejkowatych oraz odkryć piękno przyrody i zobaczyć megality.

Tekst: Joanna Orłowska