Szlakiem okolic jeziora Głębokiego

Szlakiem okolic jeziora Głębokiego

Ścieżka ma swój początek w miejscowości Gałęzów. Jest łatwo dostępna a zaczyna się nad Jeziorem Gałęzowskim.

Ukazuje zabudowę hydrotechniczną, przystań kajakową l wyjątkową szatę roślinną. Trasa ścieżki położona na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi“, wiedzie przez interesujące przyrodniczo i krajobrazowo tereny. W okolicach jeziora Głębokiego występuje wiele gatunków roślin i zwierząt. Brzegi jeziora oraz przyległe lasy i łąki obfitują w storczyki. Chcąc podziwiać kwitnące storczyki w pełni sezonu wegetacyjnego na wędrówkę ścieżką należy wybrać się późną wiosną i latem. W pobliskich lasach obficie występuje runo leśne: jagody i grzyby. Na trasie ścieżki, mającej formę pętli, rozlokowano 9 przystanków, przybliżających walory szczególnie atrakcyjnych miejsc, obiektów oraz ciekawostek przyrodniczych.

  1. Trasa ścieżki
  2. Odnowienie lasu
  3. Jezioro Głębokie
  4. Zabudowa hydrotechniczna
  5. Widłaki - obok rośnie jeden gatunek tej byliny - widłak jałowcowaty
  6. Storczyki. Przystań dla kajakarzy, uczestniczących w spływach kajakowych po rzece Słupi.
  7. Storczyki łąkowe
  8. Użytki ekologiczne
  9. Sosna

Tekst: Joanna Orłowska