Pierścień Gryfitów

Pierścień Gryfitów

Pierścień Gryfitów

Szlak rowerowy Pierścień Gryfitów to trasa 94 kilometrów. Biegnie on wokół Słupska, zaczynają się w Swołowie i biegnie przez - Bydlino - Swochowo - Bukówko - Bięcino - Karżniczkę
- Warblewo - Dębnicę Kaszubską - Żelkówko - Żelki - Lulemino - Kuleszewo - Słonowice
- Komorczyn - Sycewice - Gać i kończy się w Swołowie. Na mapach oznaczony jest kolorem czarnym. Nazwa tego szlaku wzięła się od nazwiska rodu książęcego Gryfitów, którzy panowali m.in. W Słupsku. Pierścień Gryfitów to szlak o zróżnicowanym podłożu. Szlak wiedzie przez pola, lasy, wzniesienia i doliny, a częściowo przez drogi wzmożonego ruchu samochodowego. Rowerzyści, poruszający się tą trasą mają okazję napotkać na drodze wiele budowli sakralnych oraz zabytków architektonicznych, mających swój początek już w XII wieku. Do takich atrakcji należy z pewnością sama wieś Swołowo, dla której charakterystyczne są budowle szachulcowe z początku XIX w, które pełniły role chałup mieszkalnych, dworów, szkół czy kościołów. Miejscowość ta jest stolicą Krainy w Kratę. Będąc w Swołowie warto również zobaczyć Muzealną Zagrodę Albrechta czy neogotycki kościół z początku XV wieku. W poszczególnych miejscowościach, przez które prowadzi szlak Pierścień Gryfitów można zobaczyć m.in.: zespół dworsko-folwarczny z II połowy XIX w. w Bydlinie, w Swochowie znajduje się dwór szkieletowy z wypełnieniem strychulcowym z 1734r oraz zespół pałacowo-folwarczny z lat 1875-83, zespół pałacowo-folwarczny z połowy XIX wieku oraz klasycystyczny pałac w Bukówce, pałac w Karżniczce z końca XVIII w. (aktualnie pozostały po nim jedynie zgliszcza, które są efektem pożaru z 2007r.),n kościół w Zagórzycy, który pierwotnie miał być siedzibą Zamek Książąt Pomorskich, neoklasycystyczny pałac z 1880 roku w Warblewie, kościół parafialny z XVI w. p.w. Św. Jana Chrzciciela, dwór późno klasycystyczny z XIX w. w Żelkach, zabytkowe kościoły w Koluszewie i Słonowicach, dwór murowano - szachulcowy w miejscowości Gać. Szlak rowerowy Pierścień Gryfitów ma swój koniec w tej samej miejscowości, w której się zaczyna, czyli w Swołowie. Rowerzyści chcący przebyć w całości tę trasę muszą mieć doby rower, a w szczególności kondycję fizyczną. Zawsze można też przenocować lub jeść coś dobrego w miejscowościach znajdujących się na trasie tego szlaku.