Szlak kajakowy Słupią

Szlak kajakowy Słupią

Spływ kajakowy rzeką Słupią zaliczyć należy do szlaków trudnych.

Składają się na to warunki fizyczno-geograficzne i przyrodnicze cieku: wartki nurt i bystrza, liczne meandry, zwalone drzewa i inne przeszkody w korycie rzeki, brzegi zarośnięte olchami, wierzbami i osikami, których gałęzie wdzierają się w nurt i miejscami całkowicie przegradzają powierzchnię wody. Na wielu odcinkach rzeka poddana została silnej antropopresji, tracąc naturalny charakter. Przyczyniła się do tego zabudowa energetyczna oraz prace melioracyjne, regulacje koryta Słupi i jej dopływów, doko­nane zarówno przed II wojną światową, jak i w okresie powojennym Wykorzystanie energetyczne rzeki jest znacznym utrudnieniem spływu Zabudowa hydrotechni­czna powstała w latach od 1898 do 1926 r. złożona jest z elektrowni wodnych i związanych z nimi sztolni, kanałów, zapór ziemnych, odmułków i syfonów. Powoduje to konieczność przenoszenia kajaków na znaczno czasem odległości Niekiedy niezbędne jest ich przewiezienie Te niedogodności zrekompensowane są możliwością obejrzenia i zwiedzenia unikalnego w skali Europy systemu energetycznego. Obecnie urządzenia hydrotechniczne traktowane są jako zabytki techniki. Jako unikalne atrakcje turystyczne zostały włączone do programów turystycznych. W oparciu o nie przygotowano szlak elektrowni wodnych, obejmujący 5 zespołów:

Soszyca (elektrownia Struga), Gałęźnia Mała, Konradowo (elektrownia Strzegomino), Krzynia, Skarszew Dolny. Integralną częścią szlaku elektrowni są szlaki turystyczne, miejsca postoju i parkingi, ścieżki przyrodnicze, znaki infor­macyjne drogowe i na ścieżkach rowerowych a także trasa naszego spływu. W sezonie turystycznym zwiedzanie elek­trowni jest możliwe po uzgodnieniu z ich obsługą, a elek­trowni wodnej w Gałęźni Małej z Rejonem Elektrowni Wodnych (76-200 Słupsk, ul. Rybacka 4a. teł 059/8439439).

(Źródło: Starostwo Powiatowe W Słupku)