Plaża w Ustce

Plaża w Ustce

Ustecka plaża to idealne miejsce wypoczynku.

Informacje ogólne

Plaża w Ustce jest powszechnie dostępna, przy zejściach znajdują się schody betonowe, schody drewniane, schody z pochylniami dla osób niepełnosprawnych oraz zjazd dla niepełnosprawnych typu RELUMA – dł. ok. 100m

- średnia dobowa ilość plażowiczów: 5.000 - 10.000

- w pobliżu plaży znajdują się obszary wrażliwe przyrodniczo oraz cenne kulturowo: Wydma ustalona zatrawieniami i zakrzewieniami – róża fałdzistolistna i rokitnik, układ urbanistyczny Starej Osady Rybackiej wpisany do rejestru zabytków

- aktualna informacja o stanie jakości wody (nie starsza niż miesiąc) prezentowana jest na tablicach informacyjnych: główne wejścia na plażę, stanowiska ratowników, punkty informacji turystycznej. Stosuje się następujący wzór tablicy informacyjnej: Tablica składa się z 3 paneli o wym. 90cm i wysokości 120cm, jeden panel zawiera informacje o Programie Błękitna Flaga, drugi o kąpielisku, natomiast trzeci panel posiada informacje o środowisku i działaniach edukacyjnych. Panel środkowy – informacja o kąpielisku podzielony jest na trzy części i zawiera następujące informacje: mapę kąpieliska z danymi adresowymi i kontaktowymi administratora kąpieliska; zasady korzystania z kąpieliska w formie piktogramów stanowiące również elementy legendy do mapy; informacje o stanie jakości wody

- przy każdym wejściu na plażę umieszczony jest regulamin kąpieliska

- regularnie pobierane są próbki wody, wyznaczono w tym celu jedno stanowisko, próbki pobiera Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – badania wody, gleby i powietrza; na terenie kąpieliska nie ma ujścia strumieni, rzek i innych cieków wodnych

- w pobliżu kąpieliska nie znajdują się zakłady przemysłowe mogące mieć wpływ na jakość wody, nie ma też miejsc zrzutu ścieków komunalnych lub przemysłowych

- z ramienia miasta za plaże odpowiadają:

- Naczelnik Wydziału Promocji w Urzędzie Miasta,

– dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce

– osoby odpowiedzialne za plażę (punkty gastronomiczne, sportowe, rekreacyjne)

– Prezes Słupskiego WOPR- odpowiedzialny za ratowników

- zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Ustka – odpowiedzialny z infrastrukturę techniczną

- dla strefy nadbrzeżnej istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie plaży i jej środowiska odbywa się zgodnie z tym planem

- plaża i jej otoczenie spełniają kryteria przepisów krajowych w zakresie porządku i utrzymania czystości (plaża sprzątana 6 x dziennie, otoczenie 4x dziennie) Oczyszczanie sprzętem mechanicznym, o głębokości przesiewu piasku min 10 cm, tj. czyszczarką do plaży (zamiatarką plażową) – w okresie od 1 maja do 30 września na bieżąco, w miarę potrzeb, zbieranie i usuwanie nieczystości luźnych – codziennie w terminie od 1 maja do 30 września na bieżąco, w miarę potrzeb. Na terenie plaży znajduję się odpowiednia liczba pojemników na odpady, również do ich selektywnej zbiórki.

Kąpielisko strzeżone

- w sezonie letnim w Ustce plaża jest strzeżona od 15 czerwca do 15 września. Przez 15 dni czerwca i 15 dni września jest to 100 metrów plaży strzeżonej. Pozostałe dwa miesiące to 900 metrów plaży strzeżonej – 700 metrów plaży miejskiej oraz 200 metrów sektor kolonijny. Na plaży w każdym miesiącu pracuje ponad 20 ratowników etatowych na plaży miejskiej i 7 ratowników kolonijnych, dochodzą do tego ratownicy społeczni, których przez cały sezon jest na plaży ok. 20. Ekipa składa się z ratowników, dwóch operatorów skuterów, ratownika medycznego, kierownika zespołu ratowniczego. Plaża miejska jest strzeżona od godziny 1000 do 1800 natomiast, sektory kolonijne pracują od 900 do 1700. Patrole skuterem lub łodzią motorową są prowadzone na odcinku 5 kilometrów.

Co roku prawdziwą plagą są zagubione dzieci. Dlatego ratownicy prowadza akcję „opaska na rękę”: każdy rodzic/opiekun może bezpłatnie otrzymać opaskę, na której zamieści swoje dane kontaktowe. Opaska noszona przez dziecko jest dużym ułatwieniem w momencie jego zagubienia.

Błękitna flaga

- od wielu lat Miasto Ustka otrzymuje prestiżowe wyróżnienie, przyznawane najlepszym europejskim kąpieliskom. Błękitną Flagę otrzymują kurorty, które spełniają wyśrubowane kryteria z zakresu gospodarki ściekowej i stanu czystości wody.

Źródło: Formularz zgłoszenia kąpieliska do programu „Błękitna Flaga” – wydz. RiE, Sprawozdanie z sezonu letniego – WOPR Słupsk

Na podstawie:  Eliza Mordal, Wydział Promocji Urząd Miasta w Ustce