Zabytki techniki

Elektrownia wodna Łebień

Elektrownię Łebień I na Łupawie zaczęto budować w 1833 roku.

Elektrownia wodna Drzeżewo

Jedną z mniejszych elektrowni Pomorza jest Drzeżewo na Łupawie.

Elektrownia wodna w Żelkowie

Elektrownia ta, zbudowana na rzece Łupawie, jest jedną z najstarszych na Pomorzu.

Browar Słupski

W pobliżu ul. Kaszubskiej i ul. Kilińskiego (nr 26 - 28) mieści się zespół budynków dawnego browaru R. W. Heydmanna.

Słupski tramwaj

Tramwaj - symbol dawnego Słupska, którego klimat jest obecnie przywracany - pojawił się na ulicy Nowobramskiej w kwietniu 2004 roku.